search
01 Pirmdiena

-- : --

Mācām un mācāmies attālināti.

-- : --

Digitālā izrāde 12. klašu skolēniem "Irānas konference" Latvijas Skolas somas ietvaros.

Attālināti. Latviešu valodas skolotāji.

09:00

Ģimnāzijas vadības komandas sanāksme.

Attālināti.

15:30

Nodarbība VISIEM pedagogiem "SLA izmantošana mācību procesā. Piemēri."

Attālināti E.Slokenberga

02 Otrdiena

-- : --

Mācām un mācāmies attālināti.

-- : --

Digitālā izrāde 12. klašu skolēniem "Irānas konference" Latvijas Skolas somas ietvaros.

Attālināti. Latviešu valodas skolotāji.

15:30

Skolēnu padomes sēde.

Attālināti. M.Asarīte

03 Trešdiena

-- : --

Mācām un mācāmies attālināti.

-- : --

Digitālā izrāde 12. klašu skolēniem "Irānas konference" Latvijas Skolas somas ietvaros.

Attālināti. Latviešu valodas skolotāji.

15:30 - 17:00

Jelgavas Prātnieku laboratorijas 5. nodarbība.

Tiešsaistē K. Daģis, I. Liepa-Nagle

Saites uz nodarbību tiks nosūtītas grupu whatsapp sarakstē.

15:30 - 17:00

Jelgavas Prātnieku laboratorijas 5. nodarbība.

Tiešsaistē I. Liepa-Nagle, K. Daģis

Saites uz nodarbību tiks nosūtītas grupu whatsapp sarakstē.

18:00

9.A1 klases vecāku sapulce.

Attālināti. D.Launaga

04 Ceturtdiena

-- : --

Mācām un mācāmies attālināti.

-- : --

Digitālā izrāde 12. klašu skolēniem "Irānas konference" Latvijas Skolas somas ietvaros.

Attālināti. Latviešu valodas skolotāji.

-- : --

Mācībizrāde "Kā top izrāde?" 7. klasēm Latvijas Skolas somas ietvaros.

Attālināti. K.Bļujus

05 Piektdiena

-- : --

Mācām un mācāmies attālināti.

-- : --

Digitālā izrāde 12. klašu skolēniem "Irānas konference" Latvijas Skolas somas ietvaros.

Attālināti. Latviešu valodas skolotāji.

-- : --

Mācībizrāde "Kā top izrāde?" 7. klasēm Latvijas Skolas somas ietvaros.

Attālināti. K.Bļujus

06 Sestdiena

-- : --

Mācām un mācāmies attālināti.

-- : --

Mācībizrāde "Kā top izrāde?" 7. klasēm Latvijas Skolas somas ietvaros.

Attālināti. K.Bļujus

07 Svētdiena

-- : --

Mācām un mācāmies attālināti.

-- : --

Mācībizrāde "Kā top izrāde?" 7. klasēm Latvijas Skolas somas ietvaros.

Attālināti. K.Bļujus

08 Pirmdiena

-- : --

Mācām un mācāmies attālināti.

-- : --

Mācībizrāde "Kā top izrāde?" 7. klasēm Latvijas Skolas somas ietvaros.

Attālināti. K.Bļujus

09:00

Ģimnāzijas vadības komandas sanāksme.

Attālināti. I.Bandeniece

15:30

Pedagogu sadarbība jomās.

Attālināti Jomu koordinatori

09 Otrdiena

-- : --

Mācām un mācāmies attālināti.

-- : --

Mācībizrāde "Kā top izrāde?" 7. klasēm Latvijas Skolas somas ietvaros.

Attālināti. K.Bļujus

08:10

Nodarbība par atkarības vielām 7.B un 7.IU2 klasēm.

Attālināti. Klašu audzinātāji.

08:10

Nodarbība "Emocionālā veselība" 8.B klasei.

Attālināti. S.Baumane

09:00

Nodarbība par atkarībām 7.M un 7.U klasēm.

Attālināti. Klašu audzinātāji

09:00

Nodarbība "Emocionālā veselība"8.I klasei.

Attālināti. J.Dūrējs

09:50

Nodarbība par atkarībām 7.IU1 klasei.

Attālināti. Klašu audzinātāji

09:50

Nodarbība "Emocionālā veselība"8.M1 klasei.

Attālināti. E.Indriksone

10:40

Nodarbība "Emocionālā veselība" 8.M2 klasei.

Attālināti. A.Petrago

11:30

Nodarbība "Emocionālā veselība" 8.U1 klasei.

Attālināti. L.Veģere

12:20

Nodarbība "Emocionālā veselība" 8.U2 klasei.

Attālināti. A.Paņuhno

15:30

Skolēnu padomes sēde.

Attālināti. M.Asarīte

10 Trešdiena

-- : --

Mācām un mācāmies attālināti.

-- : --

Mācībizrāde "Kā top izrāde?" 7. klasēm Latvijas Skolas somas ietvaros.

Attālināti. K.Bļujus

15:30 - 17:00

Jelgavas Prātnieku laboratorijas 6. nodarbība.

Tiešsaiste K. Daģis, I. Liepa-Nagle

18:00

7.M klases vecāku sapulce.

Attālināti. D.Buša

11 Ceturtdiena

-- : --

Mācām un mācāmies attālināti.

18:00

7. U klases vecāku sapulce.

Attālināti. K.Bļujus

12 Piektdiena

-- : --

Mācām un mācāmies attālināti.

09:00 - 12:00

Skolēnu testēšana COVID-19 (pūlinga metode)

Ģimnāzijas iekšpagalms. L.Jaunsproģe

13 Sestdiena

-- : --

Mācām un mācāmies attālināti.

10:00 - 10:45

Vislatvijas sarunu stunda skolēniem par veselību un vakcīnām.

Tiešsaistē

10:00 - 17:00

Kahoot konkurss "Ko es zinu par Latviju?" individuālajiem dalībniekiem.

Attālināti. Skolēnu padome.

14 Svētdiena
15 Pirmdiena

-- : --

Digitālā koncertlekcija "Lāčplēša diena"Latvijas Skolas somas ietvaros.

Attālināti M.Asarīte, A.Jurgenovska

15:30

Mācīšanās grupas.

Pēc saraksta vai attālināti. Mācīšanās grupu vadītāji

17:30

11.I klases vecāku sapulce.

Attālināti. J.Haļzovs

18:00

7.B klases vecāku sapulce.

Attālināti. I.Kopštāle

16 Otrdiena

-- : --

Digitālā koncertlekcija "Lāčplēša diena"Latvijas Skolas somas ietvaros.

Attālināti M.Asarīte, A.Jurgenovska

15:30

Skolēnu padomes sēde.

306 M.Asarīte

18:00

7.IU2 klases vecāku sapulce.

Attālināti. S.Hovarta

18:00

8.IU1 klases vecāku sapulce.

Attālināti. L.Veģere

17 Trešdiena

-- : --

Digitālā koncertlekcija "Lāčplēša diena"Latvijas Skolas somas ietvaros.

Attālināti M.Asarīte, A.Jurgenovska

-- : --

COVID-19 paštests.

JVĢ klases audzinātāji, L.Jaunsproģe

18:00

8.M2 klases vecāku sapulce.

Attālināti A.Petrago

18 Ceturtdiena

-- : --

Digitālā koncertlekcija "Lāčplēša diena"Latvijas Skolas somas ietvaros.

Attālināti M.Asarīte, A.Jurgenovska

19 Piektdiena

-- : --

Digitālā koncertlekcija "Lāčplēša diena"Latvijas Skolas somas ietvaros.

Attālināti M.Asarīte, A.Jurgenovska

20 Sestdiena

-- : --

Digitālā koncertlekcija "Lāčplēša diena"Latvijas Skolas somas ietvaros.

Attālināti M.Asarīte, A.Jurgenovska

21 Svētdiena

-- : --

Digitālā koncertlekcija "Lāčplēša diena"Latvijas Skolas somas ietvaros.

Attālināti M.Asarīte, A.Jurgenovska

-- : --

COVID-19 paštests.

https://www.youtube.com/watch?v=NJ38k16Qbvs 

22 Pirmdiena

-- : --

Digitālā koncertlekcija "Lāčplēša diena"Latvijas Skolas somas ietvaros.

Attālināti M.Asarīte, A.Jurgenovska

09:00

Ģimnāzijas vadības komandas sanāksme.

I.Bandeniece

15:30

Pedagoģiskās padomes sēde - 7. klašu adaptācijas process.

Tiešsaistē I. Liepa-Nagle

Piedalās visi 7. klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji, atbalsta personāls.

16:45

Klašu audzinātāju tikšanās ar EMU: skola pārstāvjiem.

Attālināti. M.Asarīte

19:00

10.B klases vecāku sapulce.

Attālināti I.Strode

23 Otrdiena

15:30

Skolēnu padomes sēde.

306 M.Asarīte

24 Trešdiena

13:10

MOT nodarbība 7.IU1 klasei.

306 MOT trenere,R.Vaļģe

15:30 - 17:00

Jelgavas Prātnieku laboratorijas nodarbība.

224. kab. K. Daģis, I. Liepa-Nagle

Ierodas tikai tie skolēni, kuriem ir sadarbspējīgs (vakcinācijas vai pārslimošanas) Covid 19 sertifikāts.

18:00

11.M klases vecāku sapulce.

Tiešsaistē I. Liepa-Liepiņa

25 Ceturtdiena

18:00

10.I klases vecāku sapulce.

Attālināti. K.Daģis

18:00

JVĢ padome.

zoom I.Bandeniece, V.Bergmane

26 Piektdiena

08:10 - 10:30

MOT nodarbība 9.M2 klasei.

306 MOT treneris,L.Krieviņa

11:30 - 13:50

MOT nodarbība 9.A2 klasei.

306 MOT treneris, I.Zastavņecka

27 Sestdiena
28 Svētdiena
29 Pirmdiena

09:00

Ģimnāzijas vadības komandas sanāksme.

I.Bandeniece

15:30

Pedagoģiskās padomes sēde - 10. klašu adaptācijas process.

Tiešsaistē A. Spirģe

Piedalās 10. klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji, atbalsta personāls.

16:40

Darbu uzlabošana 10. klasēm bioloģijā, ģeogrāfijā un programmēšanā, 11. klasēm - matemātikā un krievu valodā.

10.b -117.kab. ,10.i-317.kab.,10.m-159.kab.,11.b-314.kab.,11.i-315.kab.,11.m-160.kab.,11.u-119.kab. E.Slokenberga

30 Otrdiena

15:30

Skolēnu padomes sēde kopā ar klašu vecākajiem.

306 M.Asarīte

18:00

8.U2 klases vecāku sapulce.

Attālināti. A.Paņuhno

18:00

10.M klases vecāku sapulce.

Attālināti I.Ķelpe

18:00

10.U klases vecāku sapulce.

Attālināti I. Lokmane-Šabovica