search
01 Piektdiena

No 1. līdz 6.stundai

Karjeras attīstības atbalsta aktivitāte "Pielaiko" skolotāja profesiju.

Jelgavas Valsts ģimnāzija Skolas pedagogi karjeras konsultanti

-- : --

Karjeras izglītības aktivitāte "Pielaiko skolotāja profesiju"

Jeļena Beitāne, Inita Jankeviča

-- : --

Skolotāju hobiju izstāde.

Skolas bibliotēka.

02 Sestdiena

-- : --

Skolotāju hobiju izstāde.

Skolas bibliotēka.

03 Svētdiena

-- : --

Skolotāju hobiju izstāde.

Skolas bibliotēka.

04 Pirmdiena

-- : --

Skolotāju hobiju izstāde.

Skolas bibliotēka.

15:30 - 17:00

Nodarbība VISIEM skolotājiem "Mācību procesa diferenciācija". Nodarbību vada A.Kumerdanka.

Tiešsaiste (saite e-klasē) E.Slokenberga

05 Otrdiena

-- : --

Skolotāju hobiju izstāde.

Skolas bibliotēka.

14:00 - 15:30

Tikšanās ar skolas absolventi Ilvu Kravis programmēšanas darbnīcā 12.M klasei

223 Jeļena Beitāne

15:30

Skolēnu padomes sēde.

303 M.Asarīte

06 Trešdiena

-- : --

Skolotāju hobiju izstāde.

Skolas bibliotēka.

-- : --

Kontaktpers. COVID-19 testēšana. 7.iu1 - 8:30, 9.b - 8:45, 8.u2 - 9:00, 9.m2 - 9:15, Skaliņi 9:30

pagalms A.Vagale

08:10 - 08:50

Tikšanās ar skolas absolventi, ārsti Esteri Vaškevicu 11. B klase

314

08:10 - 08:50

Tikšanās ar skolas absolventi, Web satura asistenti un sociālo mediju speciālisti Rainu Šmeldi. 8.I klases skolēni.

219.kabinets I.Jankeviča

09:50 - 10:30

Tikšanās ar skolas absolventi, programmatūras izstrādes vadītāju kompānijā "Microsoft" Ilvu Kravis 9.A2 klase.

114.kabinets I.Jankeviča

13:10 - 13:50

Tikšanās ar skolas absol. Aiju Bogdanovu, Delfi ziņu redaktori un Selīnu Puķi, Delfi Nacionālo ziņu žurnālisti 10.U

121. kabinets I.Jankeviča

14:00 - 14:40

Tikšanās ar skolas absolventi, Web satura asistenti un sociālo mediju speciālisti Rainu Šmeldi. 7.IU1 klases skolēni.

116.kabinets I.Jankeviča

14:00 - 14:40

Tikšanās ar skolas absol. Aiju Bogdanovu, Delfi ziņu redaktori un Selīnu Puķi, Delfi Nacionālo ziņu žurnālisti 12. A1

114. kabinets I.Jankeviča

15:30 - 17:00

Jelgavas Prātnieku laboratorijas 3. nodarbība.

5., 6.klase - 221. kab., 7. klase - 224. kab. K. Daģis, I. Liepa-Nagle

07 Ceturtdiena

-- : --

Skolotāju hobiju izstāde.

Skolas bibliotēka.

-- : --

Kontaktpersonu COVID-19 testēšana. 7.b – 8:30, 8.i – 8;45, 9.m1 – 9:00, 8.m2 – 9:15, 8.b - 9:30, 8.m1 un Skali - 10:00

pagalmā A.Vagale

13:10 - 13:50

Tikšanās ar skolas absolventu, fizioterapeitu Silvestru Piekūnu 9.B klase.

Mājt.z. I.Jankeviča

14:00 - 14:40

Tikšanās ar skolas absolventu, fizioterapeitu Silvestru Piekūnu 7.B klase.

311.kabinets I.Jankeviča

14:00 - 14:40

Tikšanās ar Latvijas Neatkarīgo Mežizstrādātāju Asociācijas izpilddirektoru Artūru Bukontu 12. B klasei

316. kabinets I.Jankeviča

14:50 - 15:30

Tikšanās ar Latvijas Neatkarīgo Mežizstrādātāju Asociācijas izpilddirektoru Artūru Bukontu 11. M klasei

320. kabinets I.Jankeviča

08 Piektdiena

-- : --

Skolotāju hobiju izstāde.

Skolas bibliotēka.

09:00 - 12:00

COVID-19 testēšana.

104 A.Vagale, klašu audzinātāji

10:40 - 11:20

Tikšanās ar skolas absolventu, zvērinātu advokātu Matīsu Šķiņķi. 8.U1 klase.

113.kabinets I.Jankeviča

11:30 - 12:10

Tikšanās ar skolas absolventu, zvērinātu advokātu Matīsu Šķiņķi. 12. B klase.

316. kabinets I. Jankeviča

09 Sestdiena

-- : --

Skolotāju hobiju izstāde.

Skolas bibliotēka.

10 Svētdiena

-- : --

Skolotāju hobiju izstāde.

Skolas bibliotēka.

11 Pirmdiena

-- : --

Skolotāju hobiju izstāde.

Skolas bibliotēka.

starpbrīžos

Akcija “Karjeras kāpnes”. 7. – 12. klašu skolēni.

Jelgavas Valsts ģimnāzija I.Jankeviča, J.Beitāne

09:00 - 15:30

Praktiska, digitāla mācībstunda LearnIT ekspertu vadībā. 8.klašu skolēni mācību priekšmetā Datorika.

222. un 223. kabinets I.Jankeviča

19:00

Tiešsaistes diskusija vecākiem/ģimenes locekļiem - Tehnoloģijas ģimenē – draugs vai svešinieks? 7. – 12. klašu vecāki, ģimenes locekļi.

I.Jankeviča, J.Beitāne

12 Otrdiena

-- : --

Skolotāju hobiju izstāde.

Skolas bibliotēka.

starpbrīžos

Akcija “Karjeras kāpnes”. 7. – 12. klašu skolēni.

Jelgavas Valsts ģimnāzija I.Jankeviča, J.Beitāne

08:10 - 08:50

Skolas absolventes, kompānijas “FactSet” finanšu analītiķes Kristas Uzares karjeras veiksmes stāsts. 7.M

221.kabinets I.Jankeviča

11:30 - 12:10

Tikšanās ar absolventu ”Air Baltic Training Pilot Academy” tehn.direktoru U.Dzeni un pilotiem I.Puļķi, R.Fukss. 10.M

317. kabinets Inita Jankeviča

12:20 - 13:00

Tikšanās ar arhitektu, skolas absolventu Armandu Akmeni 12.A2 klasei

316. kabinets I.Jankeviča

12:20 - 13:00

Tikšanās ar absolventu ”Air Baltic Training Pilot Academy” tehn.direktoru U.Dzeni un pilotiem I.Puļķi, R.Fukss. 12.M

119. kabinets I.Jankeviča

13:10 - 13:50

Skolas absolventes, uzņēmuma “Silava” mežinženieres Anetes Garančas karjeras veiksmes stāsts. 8.B

319. kabinets I.Jankeviča

13:10 - 13:50

Tikšanās ar absolventu ”Air Baltic Training Pilot Academy” tehn.direktoru U.Dzeni un pilotiem I.Puļķi, R.Fukss. 10.I

220. kabinets Inita Jankeviča

14:00 - 14:40

Tikšanās ar uzņēmēju, skolas absolventu Māri Krasmani 12. A1 klasei.

zāle I.Jankeviča

14:00

Tiešsaistes diskusija jauniešiem - Iedvesmas stāsti – kā es nokļuvu IKT nozarē? 10. – 12. klašu skolēni.

I.Jankeviča

14:00 - 14:40

Tikšanās ar absolventu ”Air Baltic Training Pilot Academy” tehn.direktoru U.Dzeni un pilotiem I.Puļķi, R.Fukss 7.IU2

120.kabinets I.Jankeviča

15:30

Skolēnu padomes sēde.

306 M.Asarīte

13 Trešdiena

-- : --

Skolotāju hobiju izstāde.

Skolas bibliotēka.

starpbrīžos

Akcija “Karjeras kāpnes”. 7. – 12. klašu skolēni.

Jelgavas Valsts ģimnāzija I.Jankeviča, J.Beitāne

08:10 - 08:50

TIEŠSAISTĒ. Skolas absolventa, "MBA" mehatronikas inženiera Gunta Dlohi karjeras veiksmes stāsts. 8.I.

219.kabinets I.Jankeviča

08:10 - 08:50

Skolas absolventes, fizioterapeites Evelīnas Savickas karjeras veiksmes stāsts. 9.M1.klases skolēni.

320.kabinets I.Jankeviča

08:10 - 08:50

Accenture Latvija tiešsaistes lekcija kā uzsākt darbu IT nozarē, kas tam ir nepieciešams. Detalizēta informācija par dažām IT profesijām. 11.B; 12.A1 un 8.M2 klase.

314., 121., 118.kabinets I.Jankeviča

09:50 - 10:30

TIEŠSAISTĒ. absolventa, MBA mehatronikas inženiera Gunta Dlohi karjeras veiksmes stāsts. 9.M2 klases skolēni.

220.kabinets I.Jankeviča

09:50 - 10:30

Skolas absolventa, uzņēmuma “ABB” automātikas inženiera Kaspara Valdmaņa karjeras veiksmes stāsts. 8.M2.

217.kabinets I.Jankeviča

10:40 - 11:20

TIEŠSAISTĒ. Tikšanās ar skolas absolventu, “MBA” mehatronikas inženieri Gunti Dlohi. 11. I klašu skolēni.

315. kabinets I.Jankeviča

12:20 - 13:00

Saldus novada pašvaldības aģentūras “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” direktores Kristas Vīndedzes karjeras veiksmes stāsts. 8.U2 klases skolēni.

116.kabinets I.Jankeviča

13:10 - 13:50

Accenture Latvija tiešsaistes lekcija kā uzsākt darbu IT nozarē, kas tam ir nepieciešams. Detalizēta informācija par dažām IT profesijām. 10.U klase.

121.kabinets I.Jankeviča

15:30 - 17:00

Jelgavas Prātnieku laboratorijas 4. nodarbība.

317. kab. K. Daģis, I. Liepa-Nagle

Ierodas tikai tie skolēni, kuriem ir sadarbspējīgs (vakcinācijas vai pārslimošanas) Covid 19 sertifikāts. 

14 Ceturtdiena

-- : --

Skolotāju hobiju izstāde.

Skolas bibliotēka.

starpbrīžos

Akcija “Karjeras kāpnes”. 7. – 12. klašu skolēni.

Jelgavas Valsts ģimnāzija I.Jankeviča, J.Beitāne

09:50 - 15:30

Praktiska, digitāla mācībstunda LearnIT ekspertu vadībā. 8. klašu skolēni mācību priekšmetā Datorika.

222. un 223. kabinets I.Jankeviča

10:00 - 19:00

Hakatons 10.-12.klašu skolēniem.

I.Jankeviča

15 Piektdiena

-- : --

Skolotāju hobiju izstāde.

Skolas bibliotēka.

starpbrīžos

Akcija “Karjeras kāpnes”. 7. – 12. klašu skolēni.

Jelgavas Valsts ģimnāzija I.Jankeviča, J.Beitāne

09:00 - 11:00

Skolas angļu valodas olimpiāde 10. - 12. klasēm.

211. kab., zāle I.Liepa-Nagle

Dalībnieku saraksti tiks izvietoti pie abām telpām. 

09:00 - 12:00

Klašu testēšana COVID-19. Pūlinga tests.

104 A.Vagale, klašu audzinātāji

10:00 - 19:00

Hakatons 10.-12.klašu skolēniem.

I.Jankeviča

10:40 - 11:20

Skolas absolventa, futbola kluba “Jelgava” sporta bāzes direktora, galvenās futbola komandas direktora Mārtiņa Krūmiņa karjeras veiksmes stāsts. 8.U1 klases skolēni.

113.kabinets I.Jankeviča

13:10 - 14:40

Praktiska, digitāla mācībstunda LearnIT ekspertu vadībā. 8. klašu skolēni mācību priekšmetā Datorika.

222. un 223. kabinets I.Jankeviča

13:10 - 13:50

Tehnoloģiju entuziasta un zinātāja, tehnoloģiju bloga Kursors.lv idejas autora, un galvenā redaktora Kristapa Skuteļa karjeras veiksmes stāsts. 9.A1. klases skolēni. Tiešsaistē.

211.kabinets I.Jankeviča

13:10 - 13:50

Skolas absolventes, veikala vadītājas, uzņēmējas, floristes, pedagoga Baibas Svares karjeras veiksmes stāsts. 7.U klases skolēni.

115.kabinets I.Jankeviča

14:00 - 14:40

Skolas absolventes, veikala vadītājas, uzņēmējas, floristes, pedagoga Baibas Svares karjeras veiksmes stāsts. 8.M1 klases skolēni.

118.kabinets I.Jankeviča

14:00 - 14:40

Skolas absolventa, futbola kluba “Jelgava” sporta bāzes direktora, galvenās futbola komandas direktora Mārtiņa Krūmiņa karjeras veiksmes stāsts. 7.IU2 klases skolēni.

319. kabinets I.Jankeviča

18:00

7.iu1 klases vecāku sapulce.

Attālināti R.Vaļģe

16 Sestdiena
17 Svētdiena
18 Pirmdiena

09:00 - 12:00

Kursi Jelgavas valstspilsētas un novada matemātikas skolotājiem "Metodiskie paņēmieni darbā ar talantīgiem skolēniem matemātikā"

Attālināti E.Slokenberga

10:00

Skolēnu padomes sēde.

Zāle M.Asarīte

19 Otrdiena

09:30 - 12:30

Klašu audzinātāju sadarbības seminārs.

Klašu grupās. M.Asarīte

20 Trešdiena

10:00

Konference Jelgavas valstspilsētas un novada pedagogiem "Prasme. Kā mācīt? Kā vērtēt?"

Attālināti E.Slokenberga

21 Ceturtdiena

09:00 - 12:00

Kursi Jelgavas valstspilsētas un novada matemātikas skolotājiem "Metodiskie paņēmieni darbā ar talantīgiem skolēniem matemātikā"

Attālināti E.Slokenberga

22 Piektdiena

09:00

Kursi Jelgavas valstpilsētas un novada pedagogiem “Efektīva attālinātā un kombinētā mācību procesa organizēšana izglītības iestādē”. Lektore A. Sokolova.

Attālināti E.Slokenberga

23 Sestdiena
24 Svētdiena
25 Pirmdiena

-- : --

Skolēnu brīvdienas.

26 Otrdiena

-- : --

Skolēnu brīvdienas.

10:00

Zoom sanāksme KĀ STRĀDĀSIM ATTĀLINĀTI?

saite - e-klases pastā I.Bandeniece

27 Trešdiena

-- : --

Skolēnu brīvdienas.

28 Ceturtdiena

-- : --

Skolēnu brīvdienas.

11:00

Skolēnu padomes sēde.

Attālināti. M.Asarīte

12:00 - 15:00

Skolēnu padomes nodarbība projektā "Skolēnu līdzdalības tīkls"ar sabiedrību par atklātību "Delna".

Attālināti. M.Asarīte

29 Piektdiena

-- : --

Skolēnu brīvdienas.

30 Sestdiena
31 Svētdiena