search


Oktobris, 2017

01 Svētdiena
02 Pirmdiena

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. I.Bandeniece

15:30

Skolotāju sanāksme.

145. kab. I.Bandeniece

- Pedagogu profesionālās darbības novērtēšana.
- Darbs pie vērtības -ATBILDĪBA.
- Informatīvie jautājumi.

03 Otrdiena
04 Trešdiena

08:55 - 13:55

Skolēnu padomes prezidenta vēlēšanas.

145 M.Asarīte

05 Ceturtdiena
06 Piektdiena

-- : --

Skolotāju diena JVĢ.

JVĢ Skolēnu padome

18:00

Skolotāju dienas pasākums.

Jelgavas kultūras nams I.Bandeniece

07 Sestdiena
08 Svētdiena
09 Pirmdiena

-- : --

Karjeras nedēļa

J.Beitāne, A.Štolca

-- : --

Pieredzes apmaiņas vizīte Užgorodas (Ukraina) izglītības iestādēs.

Užgoroda I.Bandeniece

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. I.Bandeniece

10:35

Klašu audzinātāju sanāksme.

241 M.Asarīte

15:30

Tikšanās

E. Slokenberga

Ideju ģenerēšana un plānošana. Vērtība "Atbildība".

10 Otrdiena

-- : --

Karjeras nedēļa

J.Beitāne, A.Štolca

-- : --

Pieredzes apmaiņas vizīte Užgorodas (Ukraina) izglītības iestādēs.

Užgoroda I.Bandeniece

15:30

Pirmā jaunās skolēnu padomes sēde.

241 M.Asarīte

11 Trešdiena

-- : --

Karjeras nedēļa

J.Beitāne, A.Štolca

-- : --

Pieredzes apmaiņas vizīte Užgorodas (Ukraina) izglītības iestādēs.

Užgoroda I.Bandeniece

09:00 - 15:00

Valsts ģimnāziju pārstāvju tikšanās ar G. Catlaku un K. Šadurski.

Āgenskalna Valsts ģimnāzija A. Spirģe

12 Ceturtdiena

-- : --

Karjeras nedēļa

J.Beitāne, A.Štolca

-- : --

Pieredzes apmaiņas vizīte Užgorodas (Ukraina) izglītības iestādēs.

Užgoroda I.Bandeniece

13 Piektdiena

-- : --

Karjeras nedēļa

J.Beitāne, A.Štolca

-- : --

8. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu GeoGebras konference

Īslande J. Dūrējs

08:55

Skolas šaha turnīrs.

145 K.Daģis

14 Sestdiena

-- : --

8. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu GeoGebras konference

Īslande J. Dūrējs

15 Svētdiena

-- : --

8. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu GeoGebras konference

Īslande J. Dūrējs

16 Pirmdiena

-- : --

8. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu GeoGebras konference

Īslande J. Dūrējs

-- : --

Labo darbu nedēļa.

Klašu audzinātāji

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. I.Bandeniece

17 Otrdiena

09:55 - 10:35

7.B klasei nodarbība "Atkarību izraisošo vielu ietekme uz cilvēka veselību"

248.kab Soc.ped.S.Ločmele

11:05 - 11:45

7.A1 klasei nodarbība "Atkarību izraisošo vielu ietekme uz cilvēka veselību"

150.kab. Soc.ped.S.Ločmele

15:30

Skolēnu padomes sēde.

153 M.Asarīte

18 Trešdiena

10:00 - 17:00

Konference "Sadarbības efekts". Projekta EFFeCT noslēguma pasākums.

Rīga, Valsts tehnikums A. Spirģe

13:30

Kursi "Vērtībizglītošanas nozīme personības izaugsmē" pilsētas un novada skolu skolotājiem

153.kab. I.Liepa-Nagle, S.Lūsiņa

19 Ceturtdiena

10:00

Pilsoniskās audzināšanas kursi.

ZRKAC M.Asarīte

12:00

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/001 ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 8.klašu skolēniem personīgās izaugsmes treniņš "JĀdara"

253.kab. I.Liepa-Nagle

20 Piektdiena

08:15

Palīdzība Rundāles rožu ieziemošanā.

Rundāle T.Dzidzēviča, B.Turlava

08:30

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/001 ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 8.klašu skolēniem personīgās izaugsmes treniņš "JĀdara"

241.kab. I.Liepa-Nagle

13:00

Projekta "Kopīgi soļi"noslēguma pasākums.

Jelgavas tehnikums. M.Asarīte

21 Sestdiena
22 Svētdiena
23 Pirmdiena

-- : --

Skolēnu rudens brīvdienas.

10:00

Inovāciju diena „Dziļā mācīšanās -kas tas ir un kā tas notiek?"

ZRKAC

24 Otrdiena

-- : --

Skolēnu rudens brīvdienas.

09:00

Kursi" Kā vadīt aktīvo stundu?"

145.kabinets E.Slokenberga

25 Trešdiena

-- : --

Skolēnu rudens brīvdienas.

-- : --

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” pilotskolu pamatskolas (7.-9.kl) komandu uz pirmajām Sadarbības un līdzdalības caurvijas mācībām.

Rīgas Biznesa skola, Skolas iela 11 I.Liepa - Nagle

09:30

Kursi" Datorpratība" Liepājas pilsētas un novada skolu skolotājiem

L. Krieviņa

10:00

Skolēnu padomes sēde.

241 M.Asarīte

10:00

Kursi" Dinamiskās matemātikas programmas "GEOGEBRA" izmantošana matemātikas stundās" Tukuma pilsētas un novada skolu skolotājiem

Tukums L.Ozola

26 Ceturtdiena

-- : --

Skolēnu rudens brīvdienas.

-- : --

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” pilotskolu pamatskolas (7.-9.kl) komandu uz pirmajām Sadarbības un līdzdalības caurvijas mācībām.

Rīgas Biznesa skola, Skolas iela 11 I.Liepa - Nagle

10:00

Kursi" Mobīlo lietotņu un interneta resursu izmantošana matemātikas stundās" Jelgavas un Ozolnieku novada skolu skolotājiem

J.Dūrējs

11:00

Pieredzes apmaiņas seminārs Talsu novada krievu valodas skolotājiem

I.Ivanova

27 Piektdiena

-- : --

Skolēnu rudens brīvdienas.

10:00

Skolēnu padomes komandas veidošanas pasākums.

145 M.Asarīte

12:00

Kursi"Mācīšanās motivācijas rīki svešvalodu stundās" Jelgavas pilsētas svešvalodu skolotājiem

ZRKAC A.Ozoliņa

28 Sestdiena
29 Svētdiena
30 Pirmdiena

-- : --

Klašu fotografēšanās.

145 M.Asarīte

12:00

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/001 ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 8.klašu skolēniem personīgās izaugsmes treniņš "JĀdara"

251.kab. I.Liepa-Nagle

15:30

Pedagoģiskā sēde "Adaptācijas procesa analīze 7.klasēs"

241.kab. I.Liepa-Nagle

31 Otrdiena

-- : --

Klašu fotografēšanās.

145 M.Asarīte

08:15

Helovīna ķirbju izstāde.

Pie dežuranta. Skolēnu padome

09:55 - 10:35

7.D klasei nodarbība "Atkarību izraisošo vielu ietekme uz cilvēka veselību"

326-1 kab. Soc.ped.S.Ločmele

11:05 - 11:45

7.A2 klasei nodarbība "Atkarību izraisošo vielu ietekme uz cilvēka veselību"

322-3 kab. Soc.ped.S.Ločmele

11:45

"Harija Potera"tērpu parāde.

1. stāva vestibils Skolēnu padome