search

Novembris

01 Trešdiena

-- : --

Klašu fotografēšanās.

145 M.Asarīte

15:30

Kursi "Programmēšanas pamati JAVA programmēšanas valodā."

321.kab. A.Prančs

02 Ceturtdiena

13:55

10. klašu zēnu mēģinājums.

241 M.Asarīte

18:00

7.klašu skolēnu vecāku sapulce "7.klašu skolēnu adaptācijas process JVĢ"

317.kab. (Ziemeļu spārns, kāpjot pa kāpnēm pie skolas dežuranta uz 3.stāvu) I.Liepa-Nagle

03 Piektdiena

09:00 - 11:45

Skolas olimpiāde vēsturē (9.klase)

325 B.Brente

12:15

10. klašu zēnu mēģinājums.

251 M.Asarīte

04 Sestdiena
05 Svētdiena
06 Pirmdiena

09:00

Administrācijas sanāksme

252. I.Bandeniece

10:00 - 16:20

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma ""Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām"

145. E. Slokenberga

11:05 - 11:45

Atklātā stunda angļu valodā 12.m klase

244. K.Pugeja

11:05 - 11:45

Atklātā stunda bioloģijā 7.b klase

247. L.Sabule

12:15 - 12:55

Atklātā stunda ķīmijā 8.d klase

85. A. Freiberga

12:15 - 12:55

Atklātā stunda matemātikā 10.b klase

251 E. Slokenberga

15:30

Metodiskais seminārs par Latvijas valsts proklamēšanu un brīvības cīņām.

153 Vēstures skolotāji

07 Otrdiena

09:55

10.M un 11.D klases skolēnu tikšanās ar Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem.

145 M.Asarīte

15:30

Skolēnu padomes sēde.

153 M.Asarīte

08 Trešdiena

11:05 - 12:55

Skolas vācu valodas olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem

151.kabinets S.Krēmere, T. Dzidzēviča

15:00

11.A klases audzinātājas individuāla tikšanās ar vecākiem.

326-2 A.Paņuhno

15:30

Tikšanās ar 7. klašu audzinātājiem par projektu MOT.

250 M.Asarīte

09 Ceturtdiena
10 Piektdiena

09:35

Mārtiņdienas gadatirgus.

Foajē pie Ziemeļu vārtiem ( uz pils galvenās ieejas pusi) I.Rumbeniece

11 Sestdiena

16:45

Lāpu gājiens.

Pulcēšanās pie Ekonomikas fakultātes. M.Asarīte

12 Svētdiena
13 Pirmdiena

08:15 - 15:30

Patriotu nedēļas pasākumi.

Skola Skolēnu padome

11:05 - 12:55

Atklāta stunda Politika un tiesības 12.A klasē

246.kabinets J.Brente

15:30

1) Informatīvā sanāksme; 2) 10. klašu pedagoģiskās padomes sēde par skolēnu adaptāciju ģimnāzijā.

145. kabinets A. Spirģe

14 Otrdiena

08:15 - 15:30

Patriotu nedēļas pasākumi.

Skola Skolēnu padome

09:15 - 10:00

7.M klasei nodarbība "Atkarību izraisošo vielu ietekme uz cilvēka veselību"

145.kab. Soc.ped.S.Ločmele

10:20

Akcija "Veidojam Latvijas karogu"

Pils pagalms Skolēnu padome

15:30

Skolēnu padomes sēde.

153 M.Asarīte

18:00

10. klašu vecāku sapulce par skolēnu adaptāciju ģimnāzijā.

145. kabinets A. Spirģe

15 Trešdiena

08:15 - 15:30

Patriotu nedēļas pasākumi.

Skola Skolēnu padome

11:45

Latvijas jubilejai veltīta kopīga sadziedāšanās

1. stāvā pie dežuranta Skolēnu padome

16 Ceturtdiena

08:15 - 15:30

Patriotu nedēļas pasākumi.

Skola Skolēnu padome

11:45

Konkurss "Ko es zinu par Latviju"

1. stāvā pie dežuranta Skolēnu padome

15:30

Tikšanās ar Saeimas Eiropas lietu komisijas konsultantu Artjomu Uršuļski

325 J.Ķusis

17 Piektdiena

08:15 - 15:30

Patriotu nedēļas pasākumi.

Skola Skolēnu padome

09:55

Latvijas jubilejai veltīts svinīgais pasākums.( 7.-9. klasēm)

Pils bibliotēka M.Asarīte

11:05

Latvijas jubilejai veltītais svinīgais pasākums ( 10.-12. klasēm)

Pils bibliotēka M.Asarīte

18 Sestdiena

16:15

Sveču zīmes veidošana.

Hercoga Jēkaba laukums M.Asarīte, klašu audzinātāji

19 Svētdiena
20 Pirmdiena
21 Otrdiena

15:30

Skolēnu padomes sēde.

153 M.Asarīte

22 Trešdiena

09:55 - 11:45

Skolas angļu valodas olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem

145., 150.,151., 323., 326-2. kabineti I.Lokmane-Šabovica

23 Ceturtdiena

15:00

Jelgavas pilsētas angļu valodas skolotāju seminārs "Uz kompetencēm balstīta mācību satura ieviešana."

241.kab. 2.stāvs A.Ozoliņa

24 Piektdiena

09:00 - 12:00

Projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”(Nr. 8.3.5.0/16/I/001) novērtēšanas vizīte.

JVĢ A.Štolca, J.Beitāne

09:30 - 16:45

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” pilotskolu vidusskolas komandu apmācības "Sadarbības un līdzdalības caurvija".

Rīgas tehniskā koledža, Braslas iela 16 E.Slokenberga, B.Daģe, I.Rumbeniece, A.Prančs, A. Pierhuroviča, A. Freiberga, S. Rubule, M. Beitāns, E. Indriksone

25 Sestdiena

09:30 - 16:45

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” pilotskolu vidusskolas komandu apmācības "Sadarbības un līdzdalības caurvija".

Rīgas tehniskā koledža, Braslas iela 16 E.Slokenberga, B.Daģe, I.Rumbeniece, A.Prančs, A. Pierhuroviča, A. Freiberga, S. Rubule, M. Beitāns, E. Indriksone

09:00 - 18:00

Valsts debašu turnīrs.

JVĢ I.Strode

26 Svētdiena
27 Pirmdiena

15:00

Jelgavas pilsētas matemātikas MA sanāksme

145. E. Slokenberga

28 Otrdiena

15:30

Skolēnu padomes sēde.

153 M.Asarīte

29 Trešdiena
30 Ceturtdiena

08:15 - 19:00

Vecāku diena.

Jelgavas pils I.Bandeniece

Vecāki tiek aicināti vērot mācību procesu un tikties ar priekšmetu skolotājiem.

18:00

9. un 12.klašu skolēnu vecāku sanāksme.

9.klasēm - 317.kab., 12.klasēm - 145.kab. A.Spirģe, I.Liepa-Nagle

Vecāku instruktāža par valsts pārbaudes darbu norises kārtību.