search


Jūnijs, 2018

01 Piektdiena
02 Sestdiena
03 Svētdiena
04 Pirmdiena

10:00 - 12:00

Eksāmens literatūrā.

241. kabinets M. Asarīte

05 Otrdiena

10:00 - 13:15

Eksāmens matemātikā 9. klasei.

253., 251., 241., 246., 247., 248.,244. A. Spirģe

06 Trešdiena

10:00 - 13:05

Centralizētais eksāmens ķīmijā 12. klasei.

253., 251. I. Bandeniece

07 Ceturtdiena
08 Piektdiena

10:00 - 13:25

Eksāmens ekonomikā 12. klasei.

251. kabinets A. Spirģe

09 Sestdiena
10 Svētdiena
11 Pirmdiena
12 Otrdiena

10:00 - 12:35

Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē 9. klasei.

253., 251., 241., 246., 247., 248.,244. I. Bandeniece

13 Trešdiena
14 Ceturtdiena
15 Piektdiena
16 Sestdiena

14:00

9.A,C klases izlaidums.

LLU aula M.Asarīte

17:00

9.B,D klases izlaidums.

LLU aula M.Asarīte

17 Svētdiena
18 Pirmdiena

09:00 - 14:00

Dokumentu pieņemšana ģimnāzijas 10. klasei.

145. kabinets A. Spirģe

19 Otrdiena

09:00 - 14:00

Dokumentu pieņemšana ģimnāzijas 10. klasei.

145. kabinets A. Spirģe

09:30 - 16:45

Projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 "Kompetenču pieeja mācību saturā" pilotskolu vidusskolu komandu mācības.

Rīgā, Skolas ielā 11 I.Bandeniece

20 Trešdiena

09:00 - 14:00

Dokumentu pieņemšana ģimnāzijas 10. klasei.

145. kabinets A. Spirģe

09:30 - 16:45

Projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 "Kompetenču pieeja mācību saturā" pilotskolu pamatskolu komandu mācības.

Rīgā, Skolas ielā 11 I.Liepa-Nagle

21 Ceturtdiena

09:00 - 14:00

Dokumentu pieņemšana ģimnāzijas 10. klasei.

145. kabinets A. Spirģe

22 Piektdiena

09:00 - 10:00

Dokumentu pieņemšana ģimnāzijas 10. klasei.

145. kabinets A. Spirģe

11:00

Ģimnāzijā uzņemto 10. klašu skolenu sanāksme.

145. kabinets A. Spirģe

23 Sestdiena
24 Svētdiena
25 Pirmdiena
26 Otrdiena
27 Trešdiena
28 Ceturtdiena
29 Piektdiena

18:00

12. klašu izlaidums.

LLU aula M.Asarīte

30 Sestdiena