search
01 Pirmdiena
02 Otrdiena
03 Trešdiena

09:00

"Skola 2030" projekta pamatskolas un vidusskolas komandu tikšanās (darba plānošana).

241.kab. I.Bandeniece

10:00

Kursi "Kā vadīt aktīvo stundu"

145.kabinets R.Matrosova

04 Ceturtdiena

10:00

Kursi"Mācību procesa organizācija izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem"

145.kabinets R.Matrosova

05 Piektdiena

10:00

Kursi" Klases kolektīva saliedēšana"

145.kabinets R.Matrosova, L.Sabule

06 Sestdiena
07 Svētdiena
08 Pirmdiena

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. I.Bandeniece

15:30

Skolotāju informatīvā sanāksme.

145. kab. I.Bandeniece

09 Otrdiena

-- : --

MOT projekta apmācības.

Valguma pasaule. A.Ozoliņa

-- : --

Pilsoniskās audzināšanas kursi.

Rīgas tūrisma tehnikums. M.Asarīte

09:55

Tikšanās ar NATO karavīriem "Kā aizsargāt Latviju".10.A2,11.B

145 B.Turlava

10 Trešdiena

-- : --

Pilsoniskās audzināšanas kursi.

Rīgas tūrisma tehnikums. M.Asarīte

-- : --

MOT projekta apmācības.

Valguma pasaule. A.Ozoliņa

11 Ceturtdiena
12 Piektdiena

11:45

Klašu audzinātāju sanāksme.

241 M.Asarīte

13 Sestdiena
14 Svētdiena
15 Pirmdiena

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. I.Bandeniece

15:30

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” darba grupu sanāksme.

145. kab.

16 Otrdiena

09:55

Klases stunda, kas veltīta barikāžu atceres dienai.

Klašu audzinātāji

15:30

Skolēnu padomes sēde.

153 M.Asarīte

17 Trešdiena
18 Ceturtdiena
19 Piektdiena

-- : --

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” pilotskolu pamatskolas posma komandas mācības.

I.Bandeniece

10:00

Pilsētas fizikas olimpiāde (9.-12.kl)

ZRKAC B.Daģe

10:35 - 12:15

Barikāžu atceres dienai veltītā radošā darbnīca "Ko es varu dot Latvijai"

1.stāvā pie dežuranta Skolēnu padome

11:00 - 15:00

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 8.klašu skolēniem personīgās izaugsmes treniņš "JĀdara" (5.nodarbība)

241.kab. I.Liepa-Nagle

20 Sestdiena
21 Svētdiena
22 Pirmdiena

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. I.Bandeniece

15:30

Pedagoģiskās padomes sēde "2017./2018. mācību gada 1. semestra izvērtējums".

145. kab. I.Bandeniece, A.Spirģe, I.Liepa-Nagle

23 Otrdiena

09:55 - 10:35

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Iedvesmas brīdis" 11. - 12. klašu skolēniem.

317. J.Beitāne

09:55

12. klašu skolēnu tikšanās ar farmācijas biznesa pārstāvi-skolas absolventi Dinu Kurzemnieci.

241 M.Asarīte

15:30

Skolēnu padomes sēde.

153 M.Asarīte

24 Trešdiena
25 Ceturtdiena

13:00

Pilsētas 6.un 7. klašu skolēnu konkurss "Matemātika ir visapkārt!"

J.Dūrējs

15:00

Seminārs Jelgavas matemātikas jomas skolotājiem "Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas apraksta apspriešana"

E.Slokenberga

26 Piektdiena

10:35

Skolas darbinieku-absolventu piedalīšanās akcijā"Draudzīgā aicinājuma diena", kas veltīta Latvijas simtgadei.

Skolas bibliotēka M.Asarīte

27 Sestdiena
28 Svētdiena
29 Pirmdiena

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. I.Bandeniece

10:00

Pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde(10.-12.kl.)

ZRKAC E.Indriksone

11:45

Klašu audzinātāju sanāksme "Karjeras pasākumi un ēnu diena".

241 M.Asarīte

15:30

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” darba grupu sanāksme.

145. kab.

30 Otrdiena

09:55 - 12:30

MOT nodarbības 7.klases skolēniem.

A.Ozoliņa, E.Indriksone, N.Rinkevca, J.Dūrējs

15:30

Skolēnu padomes sēde.

153 M.Asarīte

18:00 - 20:00

MOT nodarbība 7. klases skolēnu vecākiem.

241 (A.Ozoliņa), 326-1 (N.Rinkevica), 145 (J.Dūrējs), 246 (E.Indriksone)

31 Trešdiena

09:00 - 10:30

Skolas olimpiāde angļu valodā 8.klašu skolēniem

288. un 318-2 kabineti I.Lokmane-Šabovica

10:00

Pilsētas ekonomikas olimpiāde(10.-12.kl.)

ZRKAC I.Rumbeniece

13:05 - 15:25

MOT nodarbība 7.a1 klases skolēniem.

323.kab. A.Lukjanovs

14:00

11.,12. klašu skolēnu tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem.

Skolas kabineti. J.Beitāne

18:00 - 20:00

MOT nodarbība 7.a1 klases skolēnu vecākiem.

323.kab. A.Lukjanovs