search


Aprīlis, 2018

01 Svētdiena

-- : --

Priecīgas LIeldienas!

02 Pirmdiena

-- : --

Priecīgas LIeldienas!

03 Otrdiena

15:30

Skolēnu padomes sēde.

155 M.Asarīte

04 Trešdiena

-- : --

Vecāku diena skolā.

I.Bandeniece

18:00 - 19:00

9.D klases vecāku sapulce

150.kab. Soc.ped.S.Ločmele

18:00

8.A klases vecāku sapulce.

153 S.Lūsiņa

18:00

11.A klases vecāku sapulce.

326-2 A.Paņuhno

18:00

8.D klases vecāku sapulce.

253 I.Dukule

18:00

JVĢ padomes sanāksme.

246. V.Bergmane, I.Bandeniece

18:00

9.C klases vecāku sapulce.

145 I.Ļaudama

18:00

12.B klases vecāku sapulce.

241 I.Strode

05 Ceturtdiena
06 Piektdiena
07 Sestdiena
08 Svētdiena
09 Pirmdiena

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. I.Bandeniece

15:30

Informatīvā sanāksme.

145. kab. I.Bandeniece

10 Otrdiena

09:05 - 10:35

Diagnosticējošais darbs fizikā un ķīmijā 11. klasēm.

148. kabinets, 85. kabinets B. Daģe, A. Freiberga

09:55

12. M, 12.D un 12. B klases skolēnu tikšanās ar skolas absolventi Laumu Rikmani "Profesijas izvēle strauji mainīgajā laikmetā"

145 I.Rikmane

09:55

8.B un 9. D klases skolēnu tikšanās ar skolas absolventu Egīlu Krūmiņu"Skolas tradīcijas"

241 M.Asarīte

09:55

8.C klases skolēnu tikšanās ar absolventi-juristi Sabīni Čaikovsku.

154 I.Ivanovu

09:55

10.M, 10.B klases skolēnu tikšanās ar skolas absolventi Daigu Baranovsku.

247 M.Asarīte

15:30

Skolēnu padomes sēde.

155 M.Asarīte

11 Trešdiena
12 Ceturtdiena
13 Piektdiena
14 Sestdiena

-- : --

Nacionālais debašu turnīrs.

JVĢ I.Strode

15 Svētdiena
16 Pirmdiena

-- : --

Erasmus+ projekta "Be InteresTED"sanāksme Jelgavas Valsts ģimnāzijā.

A.Ozoliņa, A.Lukjanovs

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. I.Bandeniece

15:30

Projekta komandu sanāksme

143. E. Slokenberga

17 Otrdiena

-- : --

Erasmus+ projekta "Be InteresTED"sanāksme Jelgavas Valsts ģimnāzijā.

A.Ozoliņa, A.Lukjanovs

15:30

Skolēnu padomes sēde.

155 M.Asarīte

18 Trešdiena

-- : --

Erasmus+ projekta "Be InteresTED"sanāksme Jelgavas Valsts ģimnāzijā.

A.Ozoliņa, A.Lukjanovs

09:30 - 16:00

Projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" ietvaros - mācību jomu satura apspriešanas reģionālais aprobācijas seminārs.

Rīga I.Liepa-Nagle

16:00

Tālākizglītības kursi "Animācijas un programmēšanas iespējas programmas SCRATCH vidē" Jelgavas pilsētas un novada, Ozolnieku novada , Olaines pilsētas un Tērvetes novada skolu skolotājiem

321.kab. R.Matrosova, U.Pekša

19 Ceturtdiena

-- : --

Erasmus+ projekta "Be InteresTED"sanāksme Jelgavas Valsts ģimnāzijā.

A.Ozoliņa, A.Lukjanovs

20 Piektdiena

-- : --

Erasmus+ projekta "Be InteresTED"sanāksme Jelgavas Valsts ģimnāzijā.

A.Ozoliņa, A.Lukjanovs

-- : --

Valsts zinātniski pētniecisko darbu konference.

Rīgā A.Spirģe

11:30 - 18:00

Latvijas Skolēnu 42. Zinātniskās pētniecības darbu konference

Rīga

21 Sestdiena

-- : --

Erasmus+ projekta "Be InteresTED"sanāksme Jelgavas Valsts ģimnāzijā.

A.Ozoliņa, A.Lukjanovs

-- : --

Valsts zinātniski pētniecisko darbu konference.

Rīgā A.Spirģe

22 Svētdiena
23 Pirmdiena

-- : --

Mākslas un mūzikas nedēļa.

Mākslas, mājturības skolotāji, skolēnu padome

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. I.Bandeniece

11:45

Klašu audzinātāju sanāksme.

251 M.Asarīte

15:30

Kompetenču projekta komandu darba sanāksme.

145. kab. I.Bandeniece, E.Slokenberga

24 Otrdiena

-- : --

Mākslas un mūzikas nedēļa.

Mākslas, mājturības skolotāji, skolēnu padome

09:00

OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (OECD PISA 2018) pamatpētījums

319., 321., 324.kab. I.Liepa-Nagle, A.Prančs

09:55

10.,11. klašu teātra dziesmu konkurss.

Pils aula M.Asarīte

15:30

Skolēnu padomes sēde.

155 M.Asarīte

25 Trešdiena

-- : --

Mākslas un mūzikas nedēļa.

Mākslas, mājturības skolotāji, skolēnu padome

26 Ceturtdiena

-- : --

Mākslas un mūzikas nedēļa.

Mākslas, mājturības skolotāji, skolēnu padome

14:00 - 17:00

Supervīzija skolu komandām “Komandas darbs ar kompetencēs balstīta mācību procesa ieviešanu skolā”

145.kabinets E.Slokenberga

27 Piektdiena

-- : --

Mākslas un mūzikas nedēļa.

Mākslas, mājturības skolotāji, skolēnu padome

-- : --

Karjeras ekskursijas "Iepazīsti Latvijas uzņēmumus".

Klašu audzinātāji, karjeras speciālisti

09:00 - 16:00

Reģionālā angļu valodas olimpiāde 8./11.klasēm.

A.Ozoliņa, I.Lokmane-Šabovica

11:05

Junior Achievement Latvia‎ Start Up seminārs. Piedalās12.b un 12.d kl.

278. I.Rumbeniece

28 Sestdiena
29 Svētdiena
30 Pirmdiena