search


Marts, 2018

01 Ceturtdiena

-- : --

MOT nodarbības 7.klasēs.

A.Ozoliņa, A.Lukjanovs, N.Rinkevica, J.Dūrējs, E.Indriksone

02 Piektdiena

-- : --

MOT nodarbības 7.klasēs.

A.Ozoliņa, A.Lukjanovs, N.Rinkevica, J.Dūrējs, E.Indriksone

18:00

Žetonu vakars.

Jelgavas kultūras nams, mazā zāle M.Asarīte

03 Sestdiena
04 Svētdiena
05 Pirmdiena

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. I.Bandeniece

15:30

Informatīvā sanāksme.

145. kab. I.Bandeniece

06 Otrdiena

09:55

11.B klases un sk. G. Dravenieces veltījums Latvijai 100-konkurss 11. klašu skolēniem "Aspazija".

251. G.Draveniece

07 Trešdiena
08 Ceturtdiena

09:00

Pilsētas olimpiāde informātikā 5.-7.klasei

ZRKAC A.Prančs

09 Piektdiena

-- : --

Karjeras pasākums 7.,8.,10.,11. klašu skolēniem "Iepazīsim Latvijas uzņēmumus".

J.Beitāne, A.Štolca

10 Sestdiena
11 Svētdiena
12 Pirmdiena

09:00 - 15:00

E-prasmju diena

ZRKAC

13 Otrdiena

10:00 - 18:00

Centralizētais eksāmens angļu valodā 12. klasēm. Rakstu un mutvārdu daļa

I. Bandeniece

14 Trešdiena

09:00 - 15:00

Centralizētais eksāmens angļu valodā. Mutvārdu daļa.

I. Bandeniece

15 Ceturtdiena

10:00 - 19:00

Centralizētais eksāmens krievu valodā 12. klasēm. Rakstu un mutvārdu daļa.

I. Bandeniece

16 Piektdiena

10:00

Pilsoniskās izglītības kursi.

241 M.Asarīte, I.Strode

17 Sestdiena
18 Svētdiena
19 Pirmdiena

15:30

Skolotāju sanāksme par starpvērtējumu un projektu nedēļu.

145

20 Otrdiena

12:15

Atklātās stundas krievu valodā 5.stunda: 8.klasē (I.Ivanova. O.Hohlova),11.klasē(sk.T.Šavļuka), 11.klasē (T.Votčele) 6.stunda: 8.klasē (R.Detlava)

I.Ivanova

18:00

9.A vecāku sapulce

145 S.Titova

21 Trešdiena

08:00 - 16:30

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” pilotskolu pamatskolas (7.-9.kl) komandas mācības

Rīga I.Bandeniece

15:30

Skolas teātra studijas pirmizrāde "Kur ir Valdis?"

251 A.Leite-Straume

22 Ceturtdiena

13:00

Skolas komandas piedalīšanās erudītu konkursā "Dipadu-dapadu".

Spīdolas ģimnāzija B.Turlava

14:00 - 17:00

Supervīzija skolu komandām “Komandas darbs ar kompetencēs balstīta mācību procesa ieviešanu skolā”

145.kabinets E.Slokenberga

23 Piektdiena

10:00

Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference.

LLU A. Spirģe

10:00

Valsts ģimnāziju administrāciju sanāksme.

Siguldas Valsts ģimnāzija I.Bandeniece, E.Slokenberga

11:00 - 14:00

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 8.klašu skolēniem personīgās izaugsmes treniņš "JĀdara"

253.kab. I.Liepa-Nagle, I.Ivanova, S.Lūsiņa

24 Sestdiena
25 Svētdiena
26 Pirmdiena

09:55 - 15:25

Atklātās stundas LU FIZMAT fakultātes studentiem (L.Krieviņa, D.Špakovska, G.Ūlande, J.Dūrējs)

143. E. Slokenberga

15:30

Kompetenču projekta komandu tikšanās

145.kab. I.Bandeniece

27 Otrdiena

13:00

Kora "Skaliņi"piedalīšanās koru konkursā "Dziesmai būt".

4. vidusskola M.Vaickovska

14:35

Skolēnu padomes sēde.

155 M.Asarīte

28 Trešdiena

12:15 - 14:35

Atklātās stundas matemātikā (angļu valodā) 12.klasē(L.Ozola) un 8.klasē (J.Dūrējs, L.Krieviņa, G.Ūlande, D.Špakovska, N.Rinkevica)

J.Dūrējs

29 Ceturtdiena

10:35 - 12:15

Lieldienu ieskaņas pasākums "1.aprīļa Lieldienas".

Pie skolas dežuranta Skolēnu padome

30 Piektdiena
31 Sestdiena