search

Decembris

01 Piektdiena
02 Sestdiena
03 Svētdiena
04 Pirmdiena

-- : --

Piedalīšanās Sarkanā Krusta ziedojumu vākšanas akcijā.

Soc pedagoga kabinets Sociālais pedagogs

09:00

Administrācijas sanāksme

252 I.Bandeniece

05 Otrdiena

-- : --

Piedalīšanās Sarkanā Krusta ziedojumu vākšanas akcijā.

Soc pedagoga kabinets Sociālais pedagogs

-- : --

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” vadības komandas mācības.

Biznesa augstskolā "Turība", Graudu ielā 68, Rīgā I.Bandeniece, A.Spirģe, I.Liepa-Nagle

10:35 - 12:15

Skolas "Silto roku egles" pušķošana.

1.stāva foajē pie dežuranta Skolēnu padome

15:30

Skolēnu padomes sanāksme.

153 M.Asarīte

06 Trešdiena

-- : --

Piedalīšanās Sarkanā Krusta ziedojumu vākšanas akcijā.

Soc pedagoga kabinets Sociālais pedagogs

-- : --

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” vadības komandas mācības.

Biznesa augstskolā "Turība", Graudu ielā 68, Rīgā I.Bandeniece, A.Spirģe, I.Liepa-Nagle

16:00

Piedalīšanās eņģeļu egles pušķošanā.

Pie kafe "Silva" Skolēnu padome

07 Ceturtdiena

-- : --

Piedalīšanās Sarkanā Krusta ziedojumu vākšanas akcijā.

Soc pedagoga kabinets Sociālais pedagogs

08 Piektdiena
09 Sestdiena

-- : --

Skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) piedalās pasākumā “CITS BAZĀRS”

Tirdzniecības centrā Domina Shopping I.Rumbeniece

10 Svētdiena
11 Pirmdiena

-- : --

Kompetenču projekta kuratora vizīte JVĢ.

I.Bandeniece

-- : --

Paldies kaste. Pasaki paldies un sveic Ziemassvētkos!

Pie eglītes Skolēnu padome

-- : --

Ziedojumu akcija "Eņģeļi pār Latviju"

Pie dežuranta Skolēnu padome

09:00

Administrācijas sanāksme

252. I.Bandeniece

15:30

1. Informatīvā sanāksme (visiem). 2. Kompetenču projekta komandām tikšanās ar kuratori A.Kumerdanku.

145. kab. I.Bandeniece

12 Otrdiena

-- : --

Paldies kaste. Pasaki paldies un sveic Ziemassvētkos!

Pie eglītes Skolēnu padome

-- : --

Ziedojumu akcija "Eņģeļi pār Latviju"

Pie dežuranta Skolēnu padome

15:30

Skolēnu padomes sanāksme.

153 M.Asarīte

13 Trešdiena

-- : --

Paldies kaste. Pasaki paldies un sveic Ziemassvētkos!

Pie eglītes Skolēnu padome

-- : --

Ziedojumu akcija "Eņģeļi pār Latviju"

Pie dežuranta Skolēnu padome

11:00 - 13:00

LLU Ziemassvētku tirdziņš

Pie vītņu kāpnēm

14 Ceturtdiena

-- : --

Paldies kaste. Pasaki paldies un sveic Ziemassvētkos!

Pie eglītes Skolēnu padome

-- : --

Ziedojumu akcija "Eņģeļi pār Latviju"

Pie dežuranta Skolēnu padome

18:00 - 19:00

Lekcija vecākiem "21.gadsimta bērnu un pusaudžu atkarības un tās veidošanās." Lektore Inga Dreimane.

145.kab. Soc.ped.S.Ločmele

19:00

JVĢ padomes sanāksme.

241.kab. I.Bandeniece

15 Piektdiena

-- : --

Paldies kaste. Pasaki paldies un sveic Ziemassvētkos!

Pie eglītes Skolēnu padome

-- : --

Ziedojumu akcija "Eņģeļi pār Latviju"

Pie dežuranta Skolēnu padome

16 Sestdiena

-- : --

Paldies kaste. Pasaki paldies un sveic Ziemassvētkos!

Pie eglītes Skolēnu padome

-- : --

Ziedojumu akcija "Eņģeļi pār Latviju"

Pie dežuranta Skolēnu padome

17 Svētdiena

-- : --

Paldies kaste. Pasaki paldies un sveic Ziemassvētkos!

Pie eglītes Skolēnu padome

-- : --

Ziedojumu akcija "Eņģeļi pār Latviju"

Pie dežuranta Skolēnu padome

18 Pirmdiena

-- : --

Paldies kaste. Pasaki paldies un sveic Ziemassvētkos!

Pie eglītes Skolēnu padome

-- : --

Ziedojumu akcija "Eņģeļi pār Latviju"

Pie dežuranta Skolēnu padome

10:35

Ziemassvētku ieskandināšana kopā ar folkloras kopu "Dimzēns".

1.stāva foajē M.Asarīte

11:45

Radošā darbnīca "Nāc un izveido savu tējas maisiņu!"

1.stāva foajē pie dežuranta Skolēnu padome

19 Otrdiena

-- : --

Paldies kaste. Pasaki paldies un sveic Ziemassvētkos!

Pie eglītes Skolēnu padome

-- : --

Ziedojumu akcija "Eņģeļi pār Latviju"

Pie dežuranta Skolēnu padome

08:30

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 8.klašu skolēniem personīgās izaugsmes treniņš "JĀdara" (4.nodarbība)

253.kab. I.Liepa-Nagle

09:55 - 10:35

Instruktaža 12. klašu skolēniem par valsts pārbaudes darbu norises kārtību.

145. kabinets A. Spirģe

10:35 - 12:15

Spēle "Starptautiskie Ziemassvētki".

Skola Skolēnu padome

15:30

Skolēnu padomes sanāksme

153 M.Asarīte

20 Trešdiena

-- : --

Ziedojumu akcija "Eņģeļi pār Latviju"

Pie dežuranta Skolēnu padome

10:35 - 12:15

Mājīgie Ziemassvētki ar tēju un piparkūkām.

1.stāva foajē Skolēnu padome

21 Ceturtdiena

12:00

Piparkūku dalīšana senioriem.

Pilsēta Skolēnu padome

22 Piektdiena

-- : --

Liecību izdošana.

09:00

Ziemassvētku noskaņas koncerts 7.,8. klasēm.

1.stāva foajē M.Asarīte

10:00

Ziemassvētku noskaņas koncerts 9.,10. klasēm.

1.stāva foajē M.Asarīte

11:00

Ziemassvētku noskaņas koncerts 11.,12. klasēm.

1.stāva foajē M.Asarīte

23 Sestdiena
24 Svētdiena
25 Pirmdiena
26 Otrdiena
27 Trešdiena

09:00

Individuālas sarunas ar skolotājiem.

252. I.Bandeniece

10:00

Kursi "Klases kolektīva saliedēšana" Jelgavas un Ozolnieku novada skolotājiem

153.kab. L.Sabule, R.Matrosova

28 Ceturtdiena

10:00

Reģionālā skolotāju konference " Kompetences kā mācīšanās rezultāts"

R.Matrosova, E.Slokenberga

29 Piektdiena

10:00

Kursi "Kā vadīt aktīvo stundu" Jelgavas un Ozolnieku novada skolotājiem

153.kab. R.Matrosova

30 Sestdiena
31 Svētdiena